Algemene voorwaarden

Download de voorwaarden in PDF formaat
Qassa-nl.be is een product van

Qassa Belgium B.V.
Postbus 120
3890 AC Zeewolde
Nederland
Tel: +31 (0)36 535 92 89

Hieronder volgen stap voor stap de rechten en plichten om lid te zijn bij Qassa.

Door je te registeren ga je akkoord met de volgende punten:

Artikel 1: In het kort:

1.1 Qassa is een internetspaarprogramma waaraan je gratis kunt deelnemen. De deelnemer heeft ten aanzien van het internetspaarprogramma geen verplichtingen, behoudens de verplichtingen als genoemd in deze voorwaarden.
1.2 Je spaart door het lezen van commerciële e-mails, bezoeken van websites en door te reageren op advertenties.
1.3 Een deel van de inkomsten van onze adverteerders geven wij aan onze leden.
1.4 Adverteerders betalen ons voor bezoekers, aanmeldingen en/of verkopen.
1.5 Je spaart in de vorm van Qoins.
1.6 Voor het aanmelden bij Qassa ontvang je direct een vergoeding van 100.000 Qoins.
1.7 Bij een saldo van 1.000.000 Qoins (10,00 euro) kun je een uitbetaling aanvragen.

Artikel 2: Wanneer kun je deelnemen?

2.1 Ben je achttien jaar of ouder en ben je woonachtig in België dan kun je meedoen met Qassa.
2.2 Je kunt alleen een uitbetaling aanvragen indien je woonachtig bent in België en een bankrekening hebt in dit land.
2.3 De toewijzing van de Qoins is persoonsgebonden. Qoins zijn niet overdraagbaar aan anderen, ook niet in geval van overlijden.
2.4 Indien er meerdere accounts binnen 1 huishouden worden gehanteerd, zal er streng op gecontroleerd worden op het apart beheren van deze accounts. Daarnaast mogen er geen overeenkomsten zijn tussen deze accounts. Indien wij constateren dat deze voorwaarden worden overtreden, zullen wij de accounts blokkeren.

Artikel 3: Wetgeving

3.1 Je persoonsgegevens zijn opgenomen in het ledenbestand. Het ledenbestand van Qassa is aangemeld in België bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer onder referentienummer 1195731125249.
3.2 Qassa voldoet aan alle eisen en voorwaarden die door de wet en branche aan e-mail verzending naar consumenten worden gesteld.

Artikel 4: Registreren / Lid worden

4.1 Bij het registreren moeten de gegevens naar waarheid worden ingevuld.
4.2 Er mag maar één keer worden geregistreerd per persoon.
4.3 Als de gegevens veranderen dan moeten deze zo snel mogelijk worden gewijzigd (bijvoorbeeld een nieuw e-mailadres of een ander huisadres).
4.4 Alle gegevens die aan je worden gevraagd moeten worden ingevuld.
4.5 Meld je alleen aan als je daadwerkelijk geïnteresseerd bent.
4.6 Zorg dat je e-mailadres altijd bereikbaar is. Indien wij meer dan 10 keer een melding krijgen dat je e-mailadres niet bereikbaar is (bounce) dan worden er geen e-mails naar je gestuurd en dien je eerst een nieuw e-mailadres op te geven alvorens je weer in kunt loggen.
4.7 Bankgegevens kun je invullen zodra je bent ingelogd op Qassa.

Artikel 5: Andere personen lid maken (Referrals)

5.1 Ieder lid heeft een eigen unieke link waarmee ze anderen lid kunnen maken bij Qassa. Gebruik deze link, anders worden de Qoins niet bijgeschreven. Leden ontvangen een vergoeding van 100.000 Qoins per goedgekeurd lid.
5.2 Het aanmaken van nieuwe leden mag niet gebeuren onder dwang.
5.3 Er mag maar één aanmelding per IP-adres plaatsvinden. Overige aanmeldingen via hetzelfde IP-adres of hetzelfde woonadres worden niet beloond.
5.4 Personen mogen niet beloond worden voor het aanmelden. Onder belonen wordt verstaan het geven van credits, geld etc.
5.5 Alleen als aangemelde leden volledig aan de voorwaarden voldoen en hun
e-mailadres bevestigen ontvang je een aanmeldbonus van 200.000 Qoins.
5.6 Aangemelde leden dienen actief deel te nemen aan Qassa om de vergoeding van 200.000 Qoins te behouden.
Wanneer een aangemeld lid zich afmeldt en niet actief is geweest zal de aanmeldbonus ingenomen worden.
5.7 Het is niet toegestaan aanmeldingen namens anderen te doen. Iedereen dient zichzelf aan te melden, de gegevens naar waarheid in te vullen en hun account te bevestigen.
5.8 Op de website zijn diverse mogelijkheden te vinden om Qassa te promoten met je eigen unieke link. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Qassa is het niet toegestaan ander materiaal te gebruiken dan op de website beschikbaar is gesteld.
5.9 Regelmatig vinden er controles plaats op de geldigheid van de aanmeldingen. Mochten aangemelde leden niet aan de gestelde voorwaarden voldoen dan is Qassa gerechtigd de aanmeldbonus (welke je ontvangen hebt voor de leden die niet aan de voorwaarden voldoen) in te nemen.

Artikel 6: E-mails ontvangen van onze adverteerders

6.1 Door je te registreren geef je toestemming om e-mails van Qassa te ontvangen. Dit aantal varieert van 0 tot 25 e-mails per week.
6.2 E-mails zijn gericht op doelgroepen, waardoor het voor kan komen dat je minder of meer e-mails ontvangt dan andere leden.
6.3 Er mag/kan niet twee keer hetzelfde e-mailadres worden opgegeven.
6.4 Aanbiedingen waar je op in gaat vallen onder de voorwaarden van de adverteerder. Qassa kan derhalve nimmer aansprakelijk worden gesteld.
6.5 De e-mails blijven een week geldig. Na een week kunnen er geen Qoins meer worden verdiend voor het lezen van een e-mail.

Artikel 7: Aanmelden / aanvragen bij onze adverteerders

7.1 Je dient je alleen aan te melden of een aanvraag te doen bij onze adverteerders indien je daadwerkelijk geïnteresseerd bent. Indien geconstateerd wordt dat je een onjuiste of valse aanmelding / bestelling doet wordt je account ingenomen en ben je alle verdiensten kwijt.
7.2 Wij werken nauw samen met onze adverteerders om de kwaliteit te handhaven.
7.3 Qassa heeft het recht om order- en/of betaalbevestigingen te vragen aan haar leden om de Qoinsverdiensten te verifiëren.

Artikel 8: Prijzen winnen

8.1 Qassa geeft regelmatig prijzen weg:
- Periodiek wordt een prijs verloot onder de leden die zich in die periode aangemeld hebben (maximaal 13 periodes per jaar);
- Iedere dag zijn er prijzen te winnen door gratis mee te doen aan het dagspel op de website;
- Iedere maand kun je 1 keer mee doen met het krasspel. Wanneer je minimaal 250.000 Qoins hebt verzameld kun je met een inzet van 100.000 Qoins mee doen aan het krasspel op de website. Er zijn prijzen te winnen tot 80.000.000 Qoins (800 euro);
- Het Bingospel waar gratis aan deel kan worden genomen;
- Door het meedoen aan wedstrijden.
8.2 Als je een prijs wint bij Qassa op de hiervoor omschreven wijze of een andere door Qassa ontwikkelde manier, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
- Voor zover van toepassing geldt de gedragscode voor promotionele kansspelen;
- Prijzen worden alleen uitgekeerd indien je aan de voorwaarden voldoet;
- Prijzen worden uitgekeerd / toegezonden naar het adres / rekening die je bij ons opgegeven hebt. - - Zorg dat deze informatie altijd actueel is;
- Medewerkers van Qassa Belgium B.V. en haar dochterondernemingen en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname;
- Je bent zelf verantwoordelijk voor afdracht van eventuele kansspelbelasting;
- Verloren verdiensten door het spelen van spelletjes worden onder geen enkele voorwaarde teruggeplaatst in het account;
- Het spelen van spelletjes op Qassa is geheel voor eigen risico.

Artikel 9: Uitbetalingen

9.1 Indien je een saldo van minimaal 1.000.000 Qoins hebt bereikt kun je een uitbetaling aanvragen.
9.2 Pas bij een saldo van 1.000.000 Qoins vertegenwoordigen deze een daadwerkelijke tegenwaarde in euro's, te weten 10,00 euro per 1.000.000 Qoins. Tot 1.000.000 Qoins vertegenwoordigen de Qoins slechts een fictieve tegenwaarde in euro's:

1.000 Qoins = 1,00 fictieve eurocenten.
5.000 Qoins = 5,00 fictieve eurocenten.
100.000 Qoins = 1,00 fictieve euro's.

9.3 Uitbetaling is mogelijk via bank / giro, door een kortingscode te bestellen of je verdiensten over te laten maken naar een goed doel.
9.4 Uitbetalingen kunnen alleen aangevraagd worden in veelvouden van 1.000.000 Qoins. Het resterende saldo blijft in je account staan, daarmee kun je doorsparen voor een volgende uitbetaling.
9.5 Een bank- of giro rekening mag maar voor één account bij Qassa gebruikt worden. Wordt deze bij meerdere accounts gebruikt, dan is Qassa gerechtigd alle accounts van de desbetreffende deelnemer in te nemen.
9.6 Je uitbetalingverzoek zal binnen één maand na aanvraag gecontroleerd en afgehandeld worden.

Artikel 10: Het verzamelen van persoonsgegevens

10.1 Om je beter van dienst te zijn en ons aanbod zo optimaal mogelijk te laten zijn verzamelen wij gegevens van je bestellingen bij adverteerders en gegevens die je invult op websites die voor 100% eigendom zijn van HCB Media B.V en haar dochterondernemingen.
10.2 Deze gegevens worden alleen door ons gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en het controleren op "onjuiste" aanvragen bij adverteerders. Deze gegevens zijn niet door derden in te zien en worden niet aan derden verkocht.
10.3 De website www.Qassa.be plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Qassa beter te laten functioneren, zoals het automatisch kunnen inloggen op onze website. Dit is mogelijk omdat Qassa via een cookie de inloggegevens van een lid kan onthouden.
10.4 Op het moment dat je meedoet met een onderzoek is dit geheel anoniem. Zowel de antwoorden die je invult, als jouw profielgegevens die zijn gebruikt om te bepalen of je tot de doelgroep behoort, worden volledig anoniem door de marktonderzoekers van het onderzoek gebruikt. Hierdoor zijn deze gegevens nooit te herleiden naar u als individu.


Artikel 11: Beëindiging

11.1 Je kunt je op ieder gewenst moment afmelden voor deelname aan Qassa. De link om je af te melden is te vinden onderaan iedere verzonden e-mail.
Dit is de afmeldlink: https://www.Qassa.be/unsubscribe.php
11.2 Bij uitschrijving worden alle gegevens uit het Qassa-bestand verwijderd, inclusief eventuele openstaande uitbetalingsverzoeken (i.v.m. de privacy wetgeving zijn wij verplicht alle persoonsgebonden gegevens, waaronder de bankgegevens, te verwijderen. Hierdoor is een uitbetaling niet meer mogelijk).
11.3 Eénmaal verwijderde accounts kunnen niet teruggeplaatst worden.
11.4 Indien je je ook bij andere bestanden hebt aangemeld via e-mails of campagnes bij Qassa dan dien je jezelf afzonderlijk voor ieder bestand af te melden.
Er bestaat geen koppeling tussen het Qassa-bestand en andere bestanden.
11.5 Na beëindiging kunnen geen Qoins meer op je account worden bij- of afgeschreven en worden alle bijgeschreven Qoins die in je account staan geannuleerd.
11.6 In geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie en in geval je in strijd handelt met deze voorwaarden, je misbruik maakt van de rechten die je hebt als deelnemer aan Qassa, of indien je op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan Qassa B.V. en/ of haar dochtermaatschappijen en/ of de deelnemende bedrijven, is Qassa gerechtigd, onder voorbehoud van al onze overige rechten, jouw inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen en je account en de daarop bijgeschreven Qoins te annuleren.

Artikel 12: Algemeen

12.1 Indien je zes maanden niet meer actief voor Qassa bezig bent (niet inloggen, geen e-mails lezen, geen mensen aanmelden en niet aangegeven dat je voor langere tijd afwezig bent) kan je lidmaatschap automatisch, zonder voorafgaande kennisgeving worden gepauzeerd. De tot op dat moment op jouw account bijgeschreven Qoins komen dan te vervallen. Middels een e-mail aan de ledenadministratie kan je account weer worden geactiveerd, uit het verleden gespaarde Qoins worden echter nooit teruggezet.
12.2 Qassa is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal je hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte brengen. De actuele versie van de algemene voorwaarden tref je aan op de website van Qassa. Na wijziging van de algemene voorwaarden komen de oude algemene voorwaarden te vervallen. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Het Nederlands Recht is van toepassing op dit internetspaarprogramma en deze algemene voorwaarden.
12.3 Qassa kan te allen tijden dit internetspaarprogramma wijzigen, bijvoorbeeld het veranderen van de geldprijzen en het toewijzen van Qoins.
12.4 Mocht je het niet eens zijn met eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden dan dien je jezelf af te melden. Door lid te blijven ga je automatisch akkoord met eventuele wijzigingen in de voorwaarden.
12.5 Bij tegenvallende resultaten behoudt Qassa zich het recht voor te stoppen met de website. Als je 1.000.000 of een veelvoud aan Qoins hebt, dan heb je nog één maand de tijd om een uitbetaling aan te vragen, nadat op duidelijk wijze door Qassa aan de deelnemer is kenbaar gemaakt dat het internetspaarprogramma wordt beëindigd.
12.6 Qoins die worden ingelegd voor geld, prijzen, tegoeden of het bingospel worden automatisch van je saldo afgeschreven door Qassa.
12.7 Je bent zelf verantwoordelijk voor het opgeven van inkomsten welke via Qassa verdiend worden bij de belastingdienst.
12.8 Kijk ook bij contact en veel gestelde vragen voor nog meer informatie.

Artikel 13: Slot

13.1 Bij fraude en / of overtreding van de hierboven genoemde regels worden de Qoins ingenomen en je account verwijderd. Als het nodig is worden de gegevens aan de betreffende instanties doorgegeven.
Tevens wordt je toegang tot Qassa geblokkeerd en heb je geen mogelijkheid opnieuw mee te doen in de toekomst.
13.2 Als lid kun je geen aanspraak maken op de door Qassa eventueel gemaakte fouten. Beide partijen zijn er bij gebaat dat dit door jou als lid wel bij Qassa gemeld wordt. Dit wordt als nog door Qassa in alle redelijkheid opgelost.
13.3 Ondanks alle zorgvuldigheid die Qassa besteedt aan het internetprogramma en bijbehorende service kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Je klacht kun je per e-mail aan ons kenbaar maken.
13.4 Er mag geen ongewenste e-mail naar andere mensen worden gestuurd, of op een andere manier waarbij iemand over Qassa leest, terwijl jij deze persoon niet kent, of de persoon er niet om gevraagd heeft. Als dit gebeurt, wordt je lidmaatschap beëindigd.
Dit houdt ook in dat je geen berichten mag plaatsen op fora en andere sites die het plaatsen van commerciële berichten / mlm (multi level marketing) berichten of berichten over spaarprogramma's (gpt's) niet toe staan.
13.5 Het plaatsen van ongevraagde berichten of verzenden van berichten zonder de vereiste toestemming wordt gezien als SPAM.

13.6 Qassa B.V., haar dochterondernemingen en overige deelnemende bedrijven kunnen geen aansprakelijkheid erkennen voor ongeautoriseerd(e) gebruik van en/ of deelname aan dit internetspaarprogramma. Indien je vermoedt dan wel redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat er een foutieve bij- of afschrijving van Qoins heeft plaatsgevonden dan ben je verplicht dit te melden aan Qassa. Wanneer je onterecht verkregen Qoins inwisselt dan bent je verplicht aan Qassa een schadevergoeding te betalen ter hoogte van de waarde van de aangeschafte producten en/ of door Qassa uitgekeerde geldbedragen.
13.7 Qassa is een handelsnaam en onderdeel van Qassa Belgium B.V.